Service

Ved å inngå en serviceavtale er det vi som har ansvaret for slokkesystemets funksjonalitet.
Du vil til enhver tid ha et slokkesystem som er dokumentert i forskriftsmessig stand, og vi vil til enhver tid følge opp tidsintervallet mellom hver service.

VI KAN TILBY SERVICEAVTALE PÅ FØLGENDE PRODUKTER:

KONTROLL, ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD

Produsentens bestemmelser om kontroll, vedlikehold og ettersyn av slokkeanlegget skal følges, det skal verifiseres at dette dekker minimumskrav gitt i NFPA 17A. Standarden angir at vedlikehold skal utføres minst halvårlig av kvalifisert personell som har gjennomgått nødvendig opplæring av leverandøren. Kontroll, ettersyn og vedlikehold skal dokumenteres.