Safeguard - wet chemical slokkesystem

SafeGuard er et slokkesystem som er designet for beskyttelse av brann i kjøkkenutstyr, avtrekkshetter og ventilasjonskanaler.
SafeGuard slokkesystem bruker Guardex slokkemiddel spesielt tilvirket for dette formålet. Slokkesystemet leveres med manuell utløser og en trykksatt deteksjonsslange som vil løse ut systemet automatisk når slangen smelter ved brann. Når slokkesystemet løser ut vil Guardex slokkemiddel bli spylt ut i avtrekkshette, ventilasjonskanal & på kjøkkenutstyr som er i slokkesonene.