Ansul R-102

Ansul R-102 er et slokkesystem som er designet spesielt for beskyttelse av brann i kjøkkenutstyr, avtrekkshetter og ventilasjonskanaler.
Ansul R-102 slokkesystem bruker Ansulex slokkemiddel spesielt tilvirket for dette formålet. Slokkesystemet leveres med automatisk utløsing og kan også løses ut manuelt ved hjelp av en manuell utløser- enhet. Når systemet utløses vil en forhåndsberegnet mengde Ansulex slokkemiddel bli spylt ut i avtrekkshette, ventilasjonskanal & på kjøkkenutstyr som er i slokkesonene. Ansulex slokkemiddel forhindrer brann på tre forskjellige måter:
Avstenging av strømforsyning og gass- tilførsel til kjøkkenutstyret er et krav ved utløsing av slokkesystemet. Avstengning av back-up for tilførsels- luft er anbefalt men ikke et krav. Vifter i avtrekks- kanalene bør bli værende på under utløsing av slokkesystemet, da de hjelper til å fordele Ansulex slokkemiddel fra dysene opp i kanalene. Slokkesystemet er UL- listet både med og uten avstengning av vifte i avtrekkskanaler.
Ved installasjon av et Ansul R-102 slokkesystem vil kunden få et moderne og kostnadseffektivt brannslokkesystem: