Skum

Vi kan tilby tre forskjellige typer doseringssystemer / skumanlegg: Injektor, bladder tank og skumpumpe.
Vi tilbyr prosjektering og design av skumanlegg, montering av skumanlegg, salg av skum og skum-komponenter, periodisk service og vedlikeholdsavtaler, samt laboratorietest av skum.

Fordeler med å bruke skum:

Typiske bruksområder:

Industri
Offshore
Marine